การปักมือ มีกระบวนการอย่างไร

 

การปักมือ มีกระบวนการอย่างไร

วิธีการปักมือ เป็นกระบวนการที่ใช้เข็มปักซ้อน และ ด้ายเพื่อสร้างรูปภาพหรือลายบน ผ้าเมตร หรือวัสดุต่างๆ โดยปักเข็มผ่านผ้าเมตร หรือ วัสดุเพื่อสร้างรูปแบบ หรือ ลวดลายตามที่ต้องการ

  • เริ่มต้นด้วยการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยเข็มปักซ้อนและ ด้ายที่เหมาะสมสำหรับงานปัก สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนอาจเลือกใช้เข็มปักซ้อนแบบง่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นเข็มที่มีหัวที่แหลมและ ตัวกลม หรือ ตัวแปลกปลอมที่แคบลงเพื่อให้ง่ายต่อการเจาะผ่านผ้าเมตร หรือ วัสดุ
  • หลังจากเตรียมอุปกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว เริ่มต้นโดยการวางแบบ หรือ ลายที่ต้องการลงบนผ้าเมตร หรือ วัสดุที่ต้องการปัก อาจใช้ปากกา หรือ เครื่องหมายเพื่อให้ได้รูปภาพ หรือ ลายที่ต้องการให้ถูกต้อง โดยควรตรวจสอบและ แนวทางลายอีกครั้งก่อนเริ่มต้นปัก เพื่อป้องกันการทำงาน       ผิดพลาด
  • เมื่อได้รูปภาพ หรือลายที่ต้องการลงบนผ้าเมตร หรือ วัสดุแล้ว เริ่มต้นด้วยการเจาะผ่านผิวหนังหรือวัสดุด้วยเข็มปักซ้อน ในขั้วของเข็มปักซ้อน      โดยใช้ความระมัดระวัง
  • เมื่อได้รูปภาพหรือลายที่ต้องการลงบนผ้าเมตร หรือ วัสดุแล้ว เริ่มต้นด้วยการเจาะผ่านผ้าเมตร หรือ วัสดุด้วยเข็มปักซ้อน ในขั้วของเข็มปักซ้อน โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่เกิดอันตรายต่อตัวเจาะ หรือ ผู้ปัก เริ่มโดยการวางเข็มปักซ้อนในตำแหน่งที่ต้องการเจาะเข้าไปในวัสดุ แล้ว กดเข็มปักซ้อนผ่านผ้าเมตร หรือ วัสดุในมุมตรงกับรูปภาพหรือลายที่ต้องการ
  • เมื่อเข็มปักซ้อนเจาะผ่านผ้าเมตร หรือ วัสดุแล้ว ใช้ด้ายในการผ่านทางรูที่เกิดขึ้นในขั้วของเข็มปักซ้อน เพื่อนำด้ายผ่านผ่านและดึงผ่านด้ายจนถึงความยาวที่ต้องการ จากนั้นเด็ดด้ายออกจากเข็มปักซ้อนและ ปรับตำแหน่งเข็มปักซ้อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเจาะตำแหน่งต่อไป

ทำซ้ำขั้นตอนนี้ตามลายรูปภาพที่ต้องการ โดยใช้เข็มปักซ้อนและ ด้ายเพื่อสร้างรูปภาพ หรือ ลายตามที่ต้องการ สำหรับรูปภาพหรือ ลายที่ซับซ้อน   มีรายละเอียดมาก อาจใช้เทคนิคการปักเป็นชั้นเเละ ความชำนาญเพื่อสร้างความละเอียดความชัดเจนในลาย

Scroll to Top